Vrijmetselaarsloge Het Middelpunt 280 Ede

300 jaar vrijmetselarij, 30 jaar in Ede

Arbeidstafel


Alle bijeenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw van de NPB, Ericalaan 1, 6711 MZ Ede, tenzij anders vermeld. Wij stellen het op prijs als u uw bezoek aankondigt bij onze secretaris (telefoon 0318-630686, email: secretaris).

De hier genoemde bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle leden van alle loges die behoren tot de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden en loges die werken onder een door genoemde Orde erkende Grootloge.

Hieronder vindt u de arbeidstafel voor het eerste semester van 2018.

Bijeenkomsten zijn dit semester de 2e en 4e, soms ook de 3e dinsdag van de maand.