Vrijmetselaarsloge Het Middelpunt 280 Ede

300 jaar vrijmetselarij, 30 jaar in Ede

Organisatie

Er zijn zo'n 150 Loges in Nederland. Loges zijn zelf weer lid van een overkoepelende orde, eigenlijk net zoals voetbalclubs lid zijn van de KNVB.

Een Loge is een gewone vereniging met Statuten en Huishoudelijk Reglement.
Statuten en Huis Reglement dienen te voldoen aan de Ordewetten zoals die zijn opgesteld door de “Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden”. 
 
Als je het lidmaatschap overweegt, kun je dat laten weten aan de Loge van je keuze.
Van tevoren kun je je keuze bepalen door informatieavonden bij te wonen, die elke Loge minstens eenmaal per jaar houdt. Daar kun je ook je vragen kwijt.
Nog beter en makkelijker is als je een vrijmetselaar kent. Die zal je zeker wegwijs willen maken.
De gehele procedure tot aanneming duurt al gauw een half jaar, soms meer.

Je ontmoet in die tijd heel wat vrijmetselaren waaronder de voorzitter van de loge. Je krijgt dan al een idee in wat voor club je terecht komt. Het hele proces ademt Openheid!
Daarom is het steeds mogelijk om tijdens die voorbereidingsperiode te stoppen.
Zoals bij elke vereniging zijn aan het lidmaatschap kosten verbonden.

Onze Loge komt tweemaal per maand op dinsdag-avond bijeen en is alleen toegankelijk voor mannen.
Eén of tweemaal per jaar wordt een avond met dames georganiseerd.
Er bestaan ook Loges voor vrouwen en gemengde Loges.