Vrijmetselaarsloge Het Middelpunt 280 Ede

300 jaar vrijmetselarij, 30 jaar in Ede

Wijze van beleving

Ieders mening wordt gerespecteerd. Er wordt niet gediscussieerd, maar van gedachten gewisseld, ook wel compareren genoemd.
 
Er zijn 2 soorten bijeenkomsten:
 
A. Comparities (d.i. een gewone vergadering) met een huishoudelijk gedeelte (notulen, ingekomen en verzonden brieven/e-mails etc.), waarna één van de leden of iemand van een andere Loge een lezing houdt, die Vrijmetselaars interesseert, waarna er vragen over het onderwerp kunnen worden gesteld.
Zo’n lezing wordt door vrijmetselaars een “bouwstuk” genoemd.
Na afloop komen de broeders bijeen in een aparte ruimte om met elkaar te praten over onderwerpen, die hen interesseren. Dat alles onder het genot van een hapje en een drankje.
 
B. Open Loges. Dan wordt gewerkt met een soort decor dat herinnert aan de vroegere bouwplaatsen. Er wordt een ritueel opgevoerd met veel symboliek die verwant is aan de bouw.
Het is een serieus spel met een diepe betekenis. Afhankelijk van het karakter van de toehoorder, kan die tekst een positieve invloed hebben op zijn leefwijze.
 
Zodra alle formaliteiten zijn voltooid voor de aanname van de kandidaat, vindt in “Open Loge” de inwijding tot vrijmetselaar plaats. Na afloop daarvan is er een zogenaamd “broedermaal”. Dit is een eenvoudige maaltijd als tastbaar teken van broederschap.
 
Er zijn nog vele andere Open Loges (dat betekent: de Loge of werkplaats is open) waarin een ander ritueel wordt opgevoerd. Meestal worden ze ook besloten met een broedermaal.
Het voert te ver om die alle in dit bestek te behandelen.