Vrijmetselaarsloge Het Middelpunt 280 Ede

300 jaar vrijmetselarij, 30 jaar in Ede

Impressum 

Alle bijeenkomsten vinden plaats in de Ericakerk, Ericalaan 1, 6711 MZ Ede en beginnen om 20:00. Wij stellen het op prijs als u uw bezoek aankondigt bij onze secretaris (telefoon 0318-630686, email: secretaris )

Er zijn naast de Ericakerk een paar parkeerplaatsen waar na 18:00 gratis kan worden geparkeerd. 


De Loge Het Middelpunt is een ANBI instelling. Gegevens over onze ANBI status kunt u vinden op de site van de Orde der Vrijmetselaren, onze koepelorganisatie. https://vrijmetselarij.nl/ANBI-Info